W dziale Po konferencji zamieszczono informacje i materiały pokonferencyjneZapraszamy do ewaluacji oraz pobierania zaświadczeń uczestnictwa w konferencji IwE oraz w warsztatach dla nauczycieli z województwa kuj-pom.
W tym celu należy zalogować się do serwisu rejestracyjnego czyli:
http://www.rsei.umk.pl/rejestracja_iwe
http://www.rsei.umk.pl/rejestracja_kujpomV Konferencja Informatyka w Edukacji
3-6 lipca 2008
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

V Konferencja Informatyka w Edukacji - IwE'2008 - towarzyszyć będzie III Międzynarodowej Konferencji ISSEP – Informatics In Secondary Schools, Evaluation and Perspective - ISSEP'2008, odbywającej się na UMK w dniach od 1 do 4 lipca 2008 roku. Organizatorzy dokładają starań, aby w obu konferencjach wzięło udział jak najwięcej uczestników z kraju, proponując m.in. obniżenie opłaty konferencyjnej (patrz Warunki udziału w Konferencji).

Krajowe spotkania poświęcone edukacji informatycznej mają długą historię. Pierwsza Konferencja Informatyka w Szkole odbywała się w 1985 roku, a ostatnia – w 20 lat później, we Wrocławiu w 2004 roku (patrz jej strona, http://www.iwsz.pl/index.php). Informatyka w Edukacji (http://www.rsei.mat.uni.torun.pl/pti/iwe2007/) to konferencja, która jest organizowana od 2004 roku przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego przy ogromnym wsparciu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Cztery edycje tej konferencji miały zasięg lokalny - uczestniczyli w niej nauczyciele informatyki i technologii informacyjnej z województwa kujawsko-pomorskiego. Jej nowatorska formuła - wykłady wybitnych polskich specjalistów połączone z różnorodnymi tematycznie warsztatami dla nauczycieli (metodyka nauczania informatyki, matura z informatyki, nowoczesne technologie, e-nauczanie, multimedia) sprawiła, ze zaczęło w niej uczestniczyć coraz więcej nauczycieli z całego kraju. Mamy nadzieję, że V Konferencja Informatyka w Edukacji, wsparta międzynarodową konferencją ISSEP’2008, będzie dobrą okazją do rozpoczęcia nowej historii krajowych spotkań poświęconych edukacji informatycznej.