Skip Main Menu

Zajęcia
z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
ICT

Regionalne Studium Edukacji Informatycznej WMiI UMK
ul. Chopina 12/13, 87-100 Toruń

e-mail: rsei@mat.umk.pl
BIURO RSEI - pokój C 104

tel. +48 056 611 3404
piątek godz. 8.00 - 15.00

w sprawach nagłych
tel.
+48 056 611 29 02 lub 693 883 326
pokój
B111


PLATFORMA ARCHIWALNA

ADRES NOWEJ PLATFORMY
http://edu.rsei.umk.pl/moodle_rsei

Course categories


Skip LoginSkip Egzaminy ECDLSkip Akademia Cisco