Strona główna
O Konferencji
Kontakt
Informacje dla firm
Program
Wykłady
Warsztaty
Seminaria
Rejestracja
Zaświadczenia
Galeria
Plakat konferencyjny (pdf)
Plan budynku
Lokalizacja
Toruń - baza noclegowa
Transmisja przez Internet
Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego
wspólnie z Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej WMiI UMK w Toruniu
i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
zaprasza nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej

na IV Konferencję "Informatyka w Edukacji"
31 stycznia - 1 lutego 2007Sponsorzy główni


SponsorzyRozpoczęcie konferencji
31 stycznia 2007 godzina 10.00

Miejsce konferencji
nowy gmach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

Tematyka konferencji
matura z informatyki
metodyka nauczania informatyki
nowoczesne technologie
e-nauczanie
multimedia
praca z uczniem informatycznie uzdolnionym

Wykłady konferencyjne
mgr Marek Legutko, Dyrektor CKE
prof. dr hab. Jan Madey, UW
prof. dr hab. Maciej Sysło, UMK, UWr
dr Bolesław Wojdyło, UMK, GiLA

Rejestracja
Zapisy na warsztaty są możliwe wyłącznie
za pośrednictwem sieci Internet
od 5 do 25 stycznia 2007.

Biuro konferencji
czynne 31 stycznia - 1 lutego 2007
w godzinach 8.30 - 18.30
na parterze nowej części budynku WMiI.

Konferencja ma zasięg regionalny.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów.